Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 với nội dung về triển lãm quốc tế về bảo vệ môi trường và các hội thảo chuyên đề về quản lý nhà nước và khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội ngày 29/9/2015

Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 1652762
Trực tuyến: 11

Liên kết website

phan-tich-moi-truong
vien-moi-truong-nong-nghiep
vien-khoa-hoc-nong-nghiep-viet-nam
bo-nong-nghiep

VIDEO

Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường
trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường
Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam - Phone: +84 437892397 - Fax: +84 437892397

 

Email: info@phantichmoitruong.com

Designed by Thiet ke website